งานเหล็กเสริม : การเรียงเหล็กเสริม และการต่อเหล็กเสริม

ยินดีต้อนรับท่าน, ผู้เยี่ยมชม กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

การเรียงเหล็กเสริม การต่อเหล็กเสริม

การเรียงเหล็กเสริม และการต่อเหล็กเสริม

การเรียงเหล็กเสริม

1. ก่อนการเรียงเหล็กจะต้องมาการทำความสะอาดเหล็กมิให้มีสนิมหรือสารเคลือบต่าง ๆ ที่ทำให้มีผลต่อการยึดหน่วงระหว่างเหล็กกับคอนกรีต

2. จะต้องเรียงเหล็กให้ถูกต้องตามแบบ และจะต้องประณีตเป็นแถวไม่เกิดการโค้งงอระหว่างคานช่องห่างของเหล็กที่ว่างต้องมีระยะตามที่กำหนดและสามารถให้หินผสมคอนกรีตผ่านได้ ซึ่งมาตรฐาน ว.ส.ท. กำหนดไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร

3. ส่วนที่ตัดกันนั้นจะต้องทำการยึดแน่นอย่างดีหลังจากการผูกลวดเสร็จแล้วจะต้องให้วิศวกรมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนการเทคอนกรีต

4. ให้รักษาระยะห่างระหว่างแบบหล่อกับเหล็กเสริม โดยตามแบบของระยะหุ้มคอนกรีต (อาจใช้คอนกรีตหล่อเป็นก้อนเล็ก ๆ สูงเท่าระยะหุ้มคอนกรีตหรือตามความเห็นชอบของวิศวกรผู้คุมงาน)

5. หลังทำเสร็จให้วิศวกรตรวจสอบความเรียบร้อยของงานแบบละเอียดทุกขั้นตอนและไม่ควรปล่อยเหล็กไว้นานอาจทำให้เหล็กเป็นสนิม ควรจะเทคอนกรีตให้เร็วที่สุดหลังจากผูกเหล็กเสร็จ

การต่อเหล็กเสริม

1. หากมีความจำเป็นที่ต้องต่อเหล็กเสริมนอกจุดที่กำหนดในแบบ ตำแหน่งที่ต่อและระยะช่วงต่อนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบของวิศวกรหรือผู้ควบคุมงาน

2. รอยต่อแบบทาบหากผู้ออกแบบกำหนดมาไม่ชัดเจนในแบบ อาจทำตามเกณฑ์นี้

2.1 ในการต่อทราบของเหล็กข้ออ้อย ระยะทราบจะต้องไม่น้อยกว่า 36 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็ก

2.2 กรณีที่เป็นเหล็กกลมธรรมดาไม่น้อยกว่า 48 เท่าของเส้นผ่านศูนกลางเหล็ก ณ หน้าตัดใดๆ จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกินร้อยละ 25 ของจำนวนเหล็กเสริมทั้งหมด

3. เหล็กเสริมที่โผ่ลออกมาจากโครงสร้างเก่า หากจะทำการต่อเติมโครงสร้างใหม่โดยใช้เหล็กเสริมนี้ จะต้องหาทางป้องกันมิให้เกิดการเสีย หรือเกิดการผุกร่อน

4. จุดรอยต่อทุกจุดจะต้องได้รับการตรวจสอบจากวิศวกรก่อนการเทคอนกรีต รอยต่อไม่ผ่านการตรวจสอบ ห้ามเทคอนกรีตตรงนั้น ตำแหน่งต่อเหล็กเสริมในคานเหล็กเสริมด้านบนให้ต่อกลางเหล็กเสริมล่างต่อริมเสาดังภาพที่ 4.15

ตำแหน่งการต่อทาบเหล็กเสริมคาน
การวางเหล็กเสริมคานผ่านเสาภายใน และเสาต้นนอกสุด

การเสริมเหล็กฐานราก และเสาตอม่อ ขนาด ตำแหน่ง ให้เสริมตามแบบก่อสร้างระบุไว้ โดยเฉพาะการเสริมเหล็กฐานรากไม่ควรต่อทาบเป็นอันขาด

การเสริมเหล็กเสาจะต้องมีการต่อทาบระหว่างชั้น ต้องเผื่อเหล็กให้เพียงพอต่อการต่อทาบในกรณีที่มีการดุ้งเหล็กความลาดชันไม่ควรเกิน 1 : 6 ในกรณีที่ไม่ปรากฎในแบบก่อสร้างให้ยึดมาตรฐาน ว.ส.ท. เป็นหลัก

การเสริมเหล็กคานผ่านเสาควรกระทำ ดังภาพที่ 4.15 บ่อยครั้งผู้รับเหมามักจะดุ้งเหล็กเสริม เมื่อเหล็กที่เสริมแน่นเกินไปซึ่งเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง ดังนั้นในการออกแบบ ผู้ออกแบบควรให้เปอร์เซ็นต์เหล็กเสริมต่อพื้นหน้าตัดอยู่ประมาณ 1-8 เปอร์เซ็นต์ดังที่ ว.ส.ท. กำหนดไว้ นอกจากนี้แล้วการเสริมเหล็กแบบคอม้าต้องต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ควรต่อออกจากเสา L/3 - L/4 โดยที่ L คือ ความยาวของช่วงคาน

การเสริมเหล็กพื้นและบันได ควรเสริมให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง โดยเฉพาะพื้นยื่นควรมีระยะการยึดเหนี่ยวอย่างเพียงพอ และควรเสริมเหล็กแกนให้ชิดด้านบนของพื้นยื่นส่วนสิ่งที่ขาดไม่ได้คือลวดผูกเหล็กควรผูกให้ครบทุกจุดและผูกให้แข็งแรง

บทความโดย : รณวิทย์ หลินมา และทีมงาน

ค้นหาข้อมูลในเว็บบอร์ด
สถานะการออนไลน์
7 Spiders, 249 ผู้เยี่ยมชม, 0 สมาชิก

Googlebot (3), Yahoo! Slurp, Mediapartners-Google (2), ia_archiver กำลังออนไลน์อยู่...
สถิติเว็บบอร์ด
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 10624
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 42277
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 16174
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 4
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 28
CivilClub : The Community for Civil Engineer.


ประกาศจากทีมงาน ห้องแนะนำตัว แนะนำจากสมาชิก ห้องทดลอง คุยกับวิศวกรโยธา ทำเนียบผู้รับเหมา ห้องเรียนวิศวกรรมโยธา เรื่องจริงผ่านงาน โปรแกรมวิศวกรรม Sexy PicPost VDO คลิป Post Club ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา Coffee Break ห้องค้าขาย Download SoftWare Download Other ฟุตบอลคลับ & สปอร์ต เลขเด็ด เลขดัง Tip Comp. Club Jobs FreeLance หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง หมวดงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล หมวดงานอื่นๆ ร้านวัสดุ Trainer